Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Oddání vědě a mezinárodní spolupráci na poli mikrobiologie.

Sekce pouze pro členy
Členství
Plánované akce

Aktuality

Starší aktuality

Rychlá historie ČSSM

1928

Jedna z nejstarších organizací svého druhu na světě vznikla v r. 1928. Vznik Československé společnosti mikrobiologické byl do značné míry zásluhou Františka Patočky (1904-1985), který se s myšlenkou spolčování mikrobiologů s cílem výměny informací a zkušeností setkal během svého studijního pobytu v Pasteurově ústavu v Paříži.

1937

První informativní schůzka přípravného výboru společnosti se konala v červnu 1928 za předsednictví profesora I. Honla, přednosty Bakteriologického a sérologického ústavu UK Praha. Zakládajícími členy společnosti byli především tehdejší členové lékařské a přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Prvním předsedou byl zvolen Ivan Honl. V r. 1937 se stal předsedou Společnosti prof. Němec, po něm Jan Kabelík. Po II. sv. válce se stal předsedou Společnosti nakrátko prof. František Patočka a od r. 1949 tuto funkci dočasně zastával Ivan Málek. Padesátá léta, proslulá povinným přejímáním sovětských pavědeckých nesmyslů, mikrobiologii nepřála. Až teprve v prosinci r. 1959 došlo k znovuobnovení Československé společnosti mikrobiologické.

1994

Renesance Společnosti je po dobu téměř čtvrtstoletí spojena se jménem tajemníka Vladimíra Havla, který mj. obhájil na přírodovědecké fakultě UK diplomovou práci s názvem Počátky české mikrobiologie. Funkci tajemníka Společnosti dále vykonával Miloš Rýc, jehož zásluhou bylo Československu přiděleno pořádání světového mikrobiologického kongresu IUMS 94.

Současnost

V posledním období, kdy je ČSSM registrována u Rady vědeckých společností Akademie věd ČR, ovlivňovali její chod předsedové Libor Ebringer a Jaroslav Spížek.

ČSSM je hrdým členem FEMS a IUMS.

Back to top arrow