Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Návrhy na ocenění

Patočkova medaile

Návrhy na udělení Patočkovy medaile přijímají sekretariáty ČSSM v průběhu celého roku. Součástí návrhu musí být stručný životopis (přehled vědecké, pedagogické, organizační aktivity) navrhovaného.

Mladý český a slovenský mikrobiolog

Již od roku 1996 je tradičně udělována cena Mladého mikrobiologa za dosažení významných výsledků v různých oblastech mikrobiologie.

Cena je určena pro členy Československé společnosti mikrobiologické, kteří publikovali své výsledky mj. v mezinárodních vědeckých časopisech a dosáhli úspěchů ve svém oboru a v roce udělení nedosáhnou 35. roku věku. Uchazeč o ocenění musí být aktivním členem ČSSM, který prezentuje své výsledky na akcích pořádaných společností.

Součástí návrhu musí být stručné CV uchazeče a seznam vědeckých publikací za poslední roky (především 2017). Seznam by měl být rozdělen na publikace v zahraničních časopisech, českých/slovenských recenzovaných časopisech, českých/slovenských ostatních časopisech, autorství knihy, kapitoly v monografiích, prezentované postery na zahraničních i domácích odborných fórech.

Návrhy na toto prestižní ocenění je možno zasílat do 31. 1. 2018. Po tomto datu budou navržení kandidáti posouzeni vybranou komisí. Ocenění bude předáno na tradičním místě, a to v Brně při příležitosti konání konference „XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů (červen 2018)“.

Návrhy posílejte na e-mailovou adresu – gabriel@biomed.cas.cz, nutné přidat do kopie tyto další kontakty: david.silha@upce.czmateju@biomed.cas.czbujdakova@fns.uniba.sk.