Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Důležité odkazy

SPŘÁTELENÉ EVROPSKÉ VĚDCKÉ SPOLEČNOSTI:

Chorvatská mikrobiologická společnost http://www.hmd-cms.hr/o-drustvu/izvrsni-odbor/

Maďarská mikrobiologická společnost http://www.mmt.org.hu/index.php

Slovinská mikrobiologická společnost http://www.smd.si/

SPŘÁTELENÉ ČESKÉ A SLOVENSKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS http://www.splm.cz/

Česká společnost pro buněčnou biologii http://www.cscb.cz/o-nas.htm