Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Historie ČSSM

Jedna z nejstarších organizací svého druhu na světě vznikla v r. 1928. Vznik Československé společnosti mikrobiologické byl do značné míry zásluhou Františka Patočky (1904-1985), který se s myšlenkou spolčování mikrobiologů s cílem výměny informací a zkušeností setkal během svého studijního pobytu v Pasteurově ústavu v Paříži.   

První informativní schůzka přípravného výboru společnosti se konala v červnu 1928 za předsednictví profesora I. Honla, přednosty Bakteriologického a sérologického ústavu UK Praha. Zakládajícími členy společnosti byli především tehdejší členové lékařské a přírodovědecké fakulty UK v Praze. Prvním předsedou byl zvolen Ivan Honl. V r. 1937 se stal předsedou Společnosti prof. Němec, po něm Jan Kabelík. Po II. sv. válce se stal předsedou Společnosti nakrátko prof. František Patočka a od r. 1949 tuto funkci dočasně zastával Ivan Málek. Padesátá léta, proslulá povinným přejímáním sovětských pavědeckých nesmyslů, mikrobiologii nepřála. Až teprve v prosinci r. 1959 došlo k znovuobnovení Československé společnosti mikrobiologické.

Renesance Společnosti je po dobu téměř čtvrtstoletí spojena se jménem tajemníka Vladimíra Havla, který mj. obhájil na přírodovědecké fakultě UK diplomovou práci s názvem Počátky české mikrobiologie. Funkci tajemníka Společnosti dále vykonával Miloš Rýc, jehož zásluhou bylo Československu přiděleno pořádání světového mikrobiologického kongresu IUMS 94.

V posledním období, kdy je ČSSM registrována u Rady vědeckých společností Akademie věd ČR, ovlivňovali její chod předsedové Libor Ebringer a Jaroslav Spížek.

Historie předesdů ČSSM od roku 1961

2022

Filip Řůžička

2022 – Současnost

2016

Helena Bujdáková

2016 – 2022

2010

Jiří Gabriel

2010 – 2016

2004

Ivan Činžár

2004 – 2010

1998

Jaroslav Spížek

1998 – 2004

1992

Libor Ebringer

1992 – 1998

1990

Miloš Kocur

1990 – 1992

1983

Vladimír Krumhanzl

1983 – 1990

1972

Theodor Martinec

1972 – 1983

1971

Ján Štefanovič

1971 – 1972

1965

Jaroslav Šterzl

1965 – 1971

1961

Ivan Málek

1961 – 1965