Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Struktura společnosti

Stanovy ČSSM, přijaté na 23. Kongresu v Brně zrušily dřívější strukturu Společnosti, členící se do té doby na „sekce“ a „komise“. Důvody byly ryze praktické – většina komisí neexistovala, nebo mnoho let nevyvíjela žádnou činnost. Podle názoru členů Hlavního výboru nelze členské základně určovat jejich odborné zaměření, nýbrž právě naopak, funkční struktura Společnosti by měla odrážet zájmy členů. Mikrobiologie se rozvíjí velmi rychle a struktura ČSSM by se měla dynamicky přizpůsobovat současným trendům. 

V současné době proto Stanovy znají dvě základní formy sdružování členů do funkčních jednotek: tematické (tzv. Odborné skupiny) a regionální (tzv. Regionální pobočky). Činnost funkčních jednotek může podle možností Společnost podporovat logisticky i finančně. 

V současné době pracují tyto odborné skupiny a regionální pobočky:
Mikrobiologie vody (dr. Baudišová)
Mikrobiologie potravin (prof. Demnerová)
Biofilmy (doc. Rulík)
Kvasinky (prof. Čertík)
Lékařská mykologie (dr. Mencl, doc. Hamal)
Regionální pobočka Brno (prof. Růžička)
Regionální pobočka Košice (prof. Mikula)

Nenašli jste svůj obor? Nevadí. Máte-li zájem o aktivní činnost (a jste-li ochotni i něco pro to udělat), ozvěte se. Rádi Vám zprostředkujeme kontakt na další odborníky v oboru a pomůžeme založit další skupinu či pobočku.

HLAVNÍ VÝBOR ČSSM

Hlavní výbor ČSSM řídí záležitosti ČSSM v souladu s rozhodnutím Valné hromady a přebírá odpovědnost za činnost společnosti v období mezi Valnými hromadami. 

Zastoupení členů Hlavního výboru z České republiky a Slovenské republiky je rovnoměrné. Volba členů Hlavního výboru probíhá v rámci Valné hromady (zpravidla v rámci Kongresu ČSSM). Funkční období členů Hlavního výboru je tříleté. 

Členové Hlavního výboru ČSSM v letech 2022-2025

prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. – předseda společnosti

doc. Ing. Petra Olejníková, Ph.D. – místopředsedkyně společnosti, statutární zástupkyně a hospodářka ČSSM pro Slovenskou republiku

doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D. – vědecká tajemnice ČSSM

prof. RNDr. Helena Bujdáková, Ph.D. – zástupce ČSSM ve FEMS

doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. – hospodář ČSSM pro Českou republiku

prof. RNDr. Hana Drahovská, Ph.D.

Mgr. Jiří Holátko, Ph.D.

doc. MVDr. Jana Koščová, Ph.D.

doc. MUDr. Adriána Liptáková, Ph.D., MPH, mim. prof.

doc. Ing. David Šilha, Ph.D.

doc. RNDr. Katarína Šoltys, Ph.D.

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D.