Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Udělovaná ocenění

Od svého vzniku Společnost uděluje členům, obzvláště zasloužilým o československou mikrobiologii a chod Společnosti čestné členství.
 

V současnosti jsou čestnými členy ČSSM:

Hana Puzová, Dušan Mlynarčik, Ivan Mikula, Matyás Sipiczki, Eva Aldová, Vladimír Bartl, Dionýz Blaškovič, Ladislav Borecký, Libor Ebringer, Miroslav Ferenčík, Jiří Häusler, Milan Hejtmánek, Sir David Hopwood, Jiří Chaloupka, Jarmila Jelínková, Ctirad John,  Miloslav Kocur, Helena Kopecká, Karel Krovacek, Ivan Lefkovits, Jindřich Leopold, Erich Minárik, Vilém Muzikář, Oldřich Nečas, Leopold Pospíšil, Zdeněk Řeháček, Augustín Sokol, Bohumil Sikyta, Jan Šmarda, Ján Štefanovič, Jaroslav Šterzl, Zdenko Vaněk, Stanislav Zadražil, Petr Petráš (2016), Josef Scharfen ml. (2016), Zdeněk Žižka (2016), Cyril Klement (2017), Otília Brandeburová (2017)

Patočkova medaile byla zřízena v roce 2000. Je určena pro vynikající vědce, zaslouživší se o českou a slovenskou mikrobiologii. Medaili, jejíž návrh zpracovala akademická sochařka M. Cvengrošová, vyrobila mincovna v Kremnici.

v roce 2019
Jiří Doškař, Miloslava Prokšová

v roce 2018
Jarmila Vytřasová

v roce 2017
Eva Varečková

v roce 2016
Kateřina Demnerová, Július Rajčáni, Jiří Matějů

v roce 2015
Emil Pilipčinec

v roce 2014
Zdeněk Hubálek

v roce 2013
Yveta Gbelská, Petr Petráš, Pavla Urbášková

v roce 2012
Marie Kopecká, Elena Sláviková

v roce 2011
Eva Streiblová, Jiří Městecký

v roce 2010
Fedor Čiampor, Gustáv Russ

v roce 2009
Helena Tlaskalová

v roce 2008
Jordan Kolarov, Július Šubík

v roce 2007
Václav Šašek, Miroslav Votava, Karel Sigler, Vladimír Farkaš

v roce 2006
Jan Šmarda, Arnold Demain

v roce 2005
Vladimír Bartl, Alena Tomšíková

v roce 2004
Jaroslav Spížek, Ivan Čižnár, Zdenko Vaněk, Fridrich Görner, Zdena Jesenská, Ján Štefanovič

v roce 2003
Jiří Häusler, Vilém Muzikář, Jarmila Jelínková

v roce 2002
Eva Aldová

v roce 2001
Ladislav Borecký, Libor Ebringer, Jiří Stárka

v roce 2000
Ctirad John a Jiří Chaloupka.

V r. 1996 byla zřízena Cena pro mladého českého a slovenského mikrobiologa, jež je určena pro člena ČSSM, který v roce udělení nedovršil 35. rok věku a dosáhl v oboru významných výsledků, které publikoval v mezinárodních časopisech. (Více informací viz Bulletin ČSSM XXXVI (1995) str. 203-204).

za rok 2019
Stanislava Králová (Česká sbírka mikroorganismů, Brno; VFU Brno)
Kristína Lepešová (STU, Bratislava)

za rok 2018
Jaroslava Dekkerová
Linda Grillová

za rok 2017
Pavel Dvořák (Centro Nacional de Biotecnología, Spain)
Ivana Jamborová (Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, ČR)
Alžběta Medveďová (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, SK)

za rok 2016
Tomáš Csank (Katedra mikrobiológie a virológie, Univerzita veterinárského lékárstva a farmácie v Košicích, Košice, SR)
Tereza Gelbíčová (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, ČR)
David Šilha (Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, ČR)

v roce 2015
Jiří Killer (Laboratoř anaerobní mikrobiologie, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Praha, ČR)
Hana Čuláková (Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR)

v roce 2014
Martin Palus (Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice), Lukáš Predajňa (Virologický ústav, Slovenská akadémia, Bratislava)

v roce 2013
Šárka Bidmanová (Loschmidtovy laboratoře a Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno), Hana Dudášová (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava), Ivan Košík (BioScience s.r.o. a Virologický ústav, SAV, Bratislava), Tomáš Větrovský (Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

v roce 2012
Vít Hubka (Přírodovědecká fakulta UK a Mikrobiologický ústav AVČR, Praha), Nora Tóth Hervay (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,Bratislava)

v roce 2011
Lucia Bírošová (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava), Jaroslav Hrabák (Lékařská fakulta UK, Plzeň)

v roce 2010
Petra Pospíšilová (Přírodovědecká fakulta MU, Brno), Ivan Mikula Jr. (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmacie, Košice), Pavol Vadovič (Virologický ústav SAV, Bratislava) Jaroslav Šnajdr (Mikrobiologický ústav AVČR, Praha)

v roce 2009
Monika Baťová (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava), Jiří Holátko (Mikrobiologický ústav AVČR, Praha)

v roce 2008
Ivo Rudolf (Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno), Václav Vopálenský (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)

v roce 2007
Eva Špitálská (Virologický ústav SAV, Bratislava) a Marta Monincová (Přířodovědecká fakulta MU Brno)

v roce 2006
Gabriela Novotná, Marek Basler (Mikrobiologický ústav AVČR, Praha)

v roce 2005
Martin Mokrejš (Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Silvia Melkusová (Virologický ústav SAV, Bratislava)

v roce 2004
Jana Melničáková (Virologický ústav SAV, Bratislava), Miroslav Kolařík (Mikrobiologický ústav AVČR, Praha)

v roce 2003
Renáta Melková (Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava), David Šmajs (Lékařská fakulta UP, Olomouc)

v roce 2002
Zbyněk Prokop (Přírodovědecká fakulta MU, Brno), Radim Osička (Mikrobiologický ústav AVČR, Praha)

v roce 2001
Andrea Papajová (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Michal Koblížek (Ústav ekologie krajiny AVČR a Mikrobiologický ústav AVČR, Třeboň)

v roce 2000
Pavel Švec (Česká sbírka mikroorganismů, Brno), Andrea Jesenská (Přírodovědecká fakulta MU, Brno), Jozef Nosek (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava)

v roce 1999
Petr Baldrian (Mikrobiologický ústav AVČR, Praha), Ľubomír Tomaška (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava)

v roce 1998
Elena Piecková (Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava), Zuzana Storchová (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)

v roce 1997
Martina Macková (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha), Jiří Damborský (Přírodovědecká fakulta MU, Brno)

v roce 1996
Jiří Gabriel (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha), Ervin Fodor (Virologický ústav SAV, Bratislava)