Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Folia Microbiologica

K mezinárodní výměně informací přispívá Společnost vydáváním časopisu Folia Microbiologica (původně Československá Mikrobiologie), který v loňském roce oslavil 45. výročí svého založení. Členy redakční rady časopisu, který několikrát změnil svoji podobu, jsou přední čeští a slovenští mikrobiologové, kteří dbají na vysokou kvalitu příspěvků. V roce 2000 nahradil Jiří Matějů ve funkci dlouholetého šéfredaktora Josefa Cudlína. Časopis, distribuovaný do více než 40 zemí světa, je vydáván ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademii věd České republiky.

Od roku 2008 je časopis Folia Microbiologica distribuován vydavatelstvím Springer.

Aktuální Impact factor (2015) je 1.335.

Přehled vývoje impact factoru Folia Microbiologica:

YearImpact Factor (IF)Total ArticlesTotal Cites
20151.335871569
20141.000741407
20131.145871376
20120.791831277
20110.677821320
20100.9771091297
20090.978831076
20081.17290997