Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Kontaktní informace

Národní sekretariáty

Sekretariát ČSSM Praha

Vídeňská 1083
142 00 Praha 4 – Krč

tel. +420 296 442 494
fax +420 296 442 396
gabriel@biomed.cas.cz

ID datové schránky: z f e q u q t

Sekretariát ČSSM Bratislava

Univerzita Komenského v Bratislavě

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

tel. +421 260 296 436
cssm1928@gmail.com

Právní forma a bankovní spojení

Československá společnost mikrobiologická (její česká část) má právní formu zapsaného spolku (podle nového Občanského zákoníku).

Stanovy Společnosti jsou registrovány u Městského soudu v Praze (oddíl L, vložka č. 1128 ze dne 20.4.2016).

Společnost má IČ 00444723. Společnost není plátcem DPH. Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, číslo účtu 176310547/0300.

IBAN: CZ83 0300 0000 0001 7631 0547, SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Bližší informace k placení členského poplatku naleznete v sekci Členství.