Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Granty FEMS

Žádosti o všechny granty Federace evropských mikrobiologických společností FEMS (http://www.fems-microbiology.org/grants-and-awards.html) se podávají přímo přes on-line systém zadávání žádostí (online grant application), nyní již není nutné posílat žádosti k posouzení a odsouhlasení Hlavním výborem ČSSM.

Žádosti, jejichž podporu navrhne grantová komise FEMS, budou posléze posouzeny Hlavním výborem ČSSM a potvrzena jejich finanční podpora.

Seznam všech grantů FEMS (+ deadlines) je dostupný zde.

Pro rok 2020 jsou vypsány následující granty a termíny podání žádostí:

Research and Training (RTG) – deadlines 1 January/1 July

Meeting Attendance (MAG) – deadlines 1 March/1 September

Meeting Organizer (MOG) – deadlines 1 June* /1 December**

*pro akce organizované v termínu 1. 12. 2019 – 30. 11. 2020; **pro akce organizované v termínu 1. 6. 2020- 31. 5. 2021