Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Členství

Vstup do sekce pouze pro členy zde

Členem Československé společnosti mikrobiologické se může stát každý mikrobiolog z České a Slovenské republiky.

Podmínkou členství je vyplnění přihlášky (prihlaska.doc) a její odeslání Národnímu sekretariátu (viz záložka Kontakty). O přijetí člena rozhoduje Výbor ČSSM na pravidelných schůzích.

Povinností každého člena ČSSM je každoroční platba členského příspěvku. Členské příspěvky se platí vždy v prvním čtvrtletí, jako variabilní symbol použijte své členské číslo (najdete ho na každé obálce Bulletinu nebo v Adresáři ČSSM, který vede sekretariát v Praze).

Členské příspěvky – Česká republika

pracující – Kč 400,-
studenti/důchodci – Kč 200,-

Členské příspěvky se platí vždy v prvním čtvrtletí, a to buďto poštovní složenkou typu C (k vyzvednutí na každé poště) nebo bankovním převodem ve prospěch účtu číslo 176310547/0300. Při platbě použijte jako konstantní symbol 0308, jako variabilní symbol použijte své členské číslo (najdete ho na každé obálce Bulletinu nebo v Adresáři ČSSM, který vede sekretariát v Praze).

Členské příspěvky – Slovensko

pracujúci – 20 €
študenti (vrátane PhD.), dôchodcovia a ženy na materskej dovolenke – 10 €

Platbu členského príspevku možno realizovať ľubovoľným spôsobom (internet-banking, prevod, vkladový list) na nižšie uvedený účet Spoločnosti v Slovenskej sporiteľni. Dôležité je uviesť identifikačný znak do kolonky „Správa pre príjemcu/Poznámka“ a sice „členNOVÁK-15“ Uvedený znak identifikuje člena ak aj rok, za ktorý sa platí členské. Číslo účtu: IBAN SK1909000000000110804798.