Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Dokumenty

Stanovy ČSSM (pdf)
Statutár ČR (pdf)
Zápis z ustavující schůze 16.9.2022 (pdf)