Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Aktuální problematika mikrobiologie potravin

V roce 2014 se podařilo obnovit pořádání tradičních odborných seminářů zaměřených na problematiku mikrobiologie potravin, a to uspořádáním tohoto semináře v Pardubicích. V posledních letech se akce uskutečnila opakovaně na půdě Univerzity Pardubice, VŠCHT Praha, VÚVeL v Brně a také na UTB ve Zlíně.

V termínu 17. – 18. 1. 2024 se uskuteční v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice další seminář pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické.

Srdečné pozvání patří všem zájemcům o mikrobiologii potravin, ale i zájemcům z řad dalších specializací. Budeme velice rádi za příspěvky do odborného programu. Účastníkům bude vystaven certifikát o účasti.

Bližší informace k organizaci akce a možnosti přihlášení naleznete na:

www.cssm.info/aktuality/aktualni-problematika-mikrobiologie-potravin.

Případné informace také na e-mailu David.Silha@upce.cz.

Těšíme se na přátelské setkání v Pardubicích!

Tým mikrobiologů z Univerzity Pardubice