Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Konferencia Mikrobiológia vody a životného prostredia 2024

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľte nám, v mene členov organizácii ČSSM a VÚVH, srdečne Vás pozvať na konferenciu Mikrobiológia vody a životného prostredia 2024, ktorá sa bude konať pod dlhšej odmlke na Slovensku, v dňoch 11. – 13. 9.2024 v hoteli Sorea Trigan Vysoké Tatry. Bližšie informácie nájdete v predbežnej prihláške, ktorá je prílohou emailu. Zároveň zasielame samostatný dokument s cenami za ubytovanie a stravovanie v hoteli. Počet izieb je obmedzený a preto ho budeme môcť zabezpečiť len pri skorej odozve.

V prípade Vášho záujmu vyplňte predbežnú prihlášku a zašlite na mailovú adresu:

marianna.cichova@vuvh.sk a mproskova@gmail.com  do 31. marca 2024.

Tešíme sa na Vašu účasť a dúfame, že sa v Tatrách opäť zídeme a nájdeme spoločné témy pre odbornú a inú diskusiu.

So srdečným pozdravom

Miloslava Prokšová

v mene organizačného tímu konferencie