Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Mikrobiológia nás baví!

    1. ročník Medzinárodnej konferencie o pregraduálnom vzdelávaní mikrobiológie na lekárskych fakultách sa bude konať v termíne 12. – 13. 9. 2024, a to v Hoteli pod Lipou RESORT****.
    Informácie o programe konferencie uvedené v prílohe.