Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Nominace na Cenu pro nejlepšího mladého českého a slovenského mikrobiologa

Hl. výbor Československé společnosti mikrobiologické přijímá návrhy na Cenu pro nejlepšího mladého českého a slovenského mikrobiologa.
Nominace včetně životopisu navrhovaného mikrobiologa (vč. přehledu doposud publikovaných příspěvků) je možno zasílat na níže uvedené kontakty, a to do 20. 3. 2024.
Cena bude předána v rámci Tomáškových dnů mladých mikrobiologů v Brně.

renata.karpiskova@med.muni.cz (nominace za českou část ČSSM)

cssm1928@gmail.com (nominace za slovenskou část ČSSM)