Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Odborný seminář Aktuální problematika mikrobiologie potravin 2024

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na seminář „Aktuální problematika mikrobiologie potravin 2024„, který se koná pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické a uskuteční se na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 4. a 5. září 2024.

Prosíme o vyplnění přihlášky na uvedeném odkazu níže nejpozději do 15. 6. 2024. V přiloženém odkazu pro aktivní i pasivní účastníky naleznete informace o výši vložného. Informace o možnostech levnějšího ubytování budou zaslány všem přihlášeným. Aktivní účastníky prosíme o uvedení autorů a názvu příspěvku do okénka Poznámka v přihlašovacím formuláři.

https://is.muni.cz/obchod/fakulta/med/mikrobiologicka_konference_2024

Koncepce semináře bude obdobná jako v Pardubicích, Praze a ve Zlíně. Začátek semináře je plánován na 4. září ve 13 hodin, ukončení 5. září kolem poledne. Odborný program upřesníme po 1. červenci 2024.

Současně bych vás ráda požádala o distribuci pozvánky i dalším kolegům.

Těšíme se na vaši účast! Pokud budete mít nějaké dotazy, neváhejte se na mě obrátit.

doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.