Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Proběhl odborný seminář „Aktuální problematika mikrobiologie potravin“

Na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice byl pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické pořádán tradiční odborný seminář Aktuální problematika mikrobiologie potravin, a to ve dnech 17. a 18. 1. 2024. Semináře se zúčastnilo 60 mikrobiologů jak z různých vědecko-výzkumných institucí, tak také z kontrolních orgánů státní správy, zdravotních ústavů, či nemocnic. Mezi další návštěvníky semináře patřila i řada studentů i zaměstnanců naší fakulty. Na semináři zaznělo celkem 18 zajímavých přednášek zaměřených na aktuální témata mikrobiologie (výskyt patogenních agens v potravinách, mikrobiální rezistence, nanomateriály v mikrobiologii, epidemiologie a také další témata související např. s potravinami z hlediska výživy). Odborný program byl doplněn také o prezentaci portfolia třech sponzorů akce (GeneProof, BioTech, BioIng) a o společenský večer pro účastníky semináře. Velké díky patří všem kolegům za pomoc s organizací semináře.

doc. Ing. David Šilha, Ph.D.

Katedra biologických a biochemických věd Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice