Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

90. výročí založení ČSSM – Vila Lanna (19. 4. 2018)