Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

„Aktuální problematika mikrobiologie potravin“ – Odborný seminář – Pardubice 2019

Ve dnech 30. – 31. 1. 2019 se konal již tradiční odborný seminář mikrobiologie potravin, a to na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Seminář se koná dvakrát ročně, v organizaci se střídá Univerzita Pardubice, Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně a VŠCHT Praha.

Semináře se zúčastnilo celkem 50 mikrobiologů z České a Slovenské republiky, a to z různých pracovišť. Na semináři zaznělo 11 odborných přednášek týkajících se současné mikrobiologie – aktuality z epidemiologie salmonelóz, kauza stafylokokové enterotoxikózy v ČR, prevalence kampylobakterů, mikrobiologická analýza a bezpečnost tradičních sýrů, aj. Příspěvky byly vždy doplněny diskusí přítomných účastníků, která však volně pokračovala i během coffee-breakových přestávek a společenského večera. Program semináře byl doplněn i vystavujícími firmami – BioIng s.r.o., LABOSERV s.r.o. a MERCK s.r.o.

Seminář měl velmi kladné ohlasy, a to díky kvalitě přednášek, milé společnosti a také organizaci celé akce pracovníky mikrobiologického oddělení pardubického pracoviště.

David Šilha

Katedra biologických a biochemických věd, FChT, Univerzita Pardubice