Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Ohlédnutí za konferencí „Mikrobiologie vody a prostředí 2021“

Ve dnech 9. – 11. 6. 2021 se v Malé Morávce v Jeseníkách v hotelu Kamzík pod záštitou ČSSM a Výzkumného ústavu vodohospodářského, T. G. Masaryka, v.v.i. konala konference „Mikrobiologie vody a prostředí 2021“.

Konference byla přesunuta z roku 2020, kdy musela být zrušena z důvodů protiepidemických opatření. Akce se zúčastnilo 58 účastníků a finančně ji podpořilo 10 sponzorů.

Konference probíhala v 6 přednáškových blocích (1. Novinky v legislativě, 2. Mikrobiologická problematika odpadních a šedých vod, 3. Výskyt a význam virů ve vodách, 4. Mikroorganismy v prostředí, 5. Mikroorganismy a ATB rezistence, 6. Nové moderní metody používané v mikrobiologii), v nichž bylo předneseno 23 velmi zajímavých přednášek a představen 1 poster.

Účastníkům byla v roce 2020 a 2021 nabídnuta možnost publikace výsledků ve VTEI. Konferenčním příspěvkům bylo věnováno VTEI/2021/1, kde vyšlo 7 odborných článků (https://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2021/02/6306-casopis-VTEI-1-21.pdf).

Konference byla velmi úspěšná, proběhla bez jakýchkoli problémů a byly na ní velmi dobré ohlasy od účastníků. Organizátoři se těší na další akci.

Byl vydán sborník abstraktů Mikrobiologie vody a prostředí 2021 – sborník abstraktů, 34 s. Malá Morávka, 9. – 11. 6. 2021, vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., ISBN 978-80-87402-81-8. 

Sborník abstraktu z konference – https://www.vuv.cz/wp-content/uploads/2021/12/Sbornik-MBV_2021_FINAL.pdf.