Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Seminář „Mikrobiologie potravin“ – Brno 2018

Ve dnech 10. a 11. 9. 2018 se pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v. v. i. Brno, Vysokou školou chemicko-technologickou Praha a Univerzitou Pardubice konal seminář Mikrobiologie potravin.

Na akci byly prezentovány novinky v epidemiologii původců alimentárních onemocnění, týkající se epidemií salmonelóz v České republice (Florianová M., VÚVeL, Brno), typizačních technik využívaných k charakteristice kmenů Listeria monocytogenes humánního a potravinového původu (Tomáštíková Z. a Pospíšilová L., VÚVeL, Brno), možnosti využití PCR binární typizace a pulzní gelové elektroforézy pro typizaci kmenů Campylobacter spp. (Shagieva E., VŠCHT Praha) nebo zoonotického významu subtypů Shiga toxinů (Kučerová D., VÚVeL, Brno).

V rámci programu dále zazněly příspěvky o roli potravinového řetězce v šíření plasmidově vázané rezistence ke kolistinu (Gelbíčová T., VÚVeL, Brno), o genotoxinu bakterií čeledi Enterobacteriaceae kolibaktinu a jeho vlivu na vznik nádorových onemocnění trávicího traktu (Straková N., VÚVeL, Brno), a také o biogenních aminech ve fermentovaných asijských potravinách zakoupených v České republice (Pleva P., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně).

Byly prezentovány studie o spolupráci vědeckých pracovišť a průmyslových partnerů při řešení praktických problémů ve výrobě potravin jako je mikrobiologická jakost nutričně vyvážených přesnídávek (Brožková I., Univerzita Pardubice), kontaminace nealkoholických nápojů kmeny Gluconobacter spp. a Kozakia sp. a jejich citlivost k průmyslovým sanitačním prostředkům (Šviráková E., VŠCHT Praha) nebo využití odpadů z drůbežářského průmyslu (Stiborová H., VŠCHT Praha).

Další příspěvky byly věnovány možnostem vizualizace biofilmu bakterie C. jejuni 81-176 pomocí plasmidu nesoucího iLOV fluorescenční protein (Tereň M., VŠCHT Praha), interakci zlatých nanočástic, chitosanu a jejich kombinace s biofilmy patogenních bakterií izolovaných z potravinářského provozu (Chlumský O., VŠCHT Praha) a vlivu nisinu na tvorbu biofilmu u Listeria monocytogenes (Boháčová M., VŠCHT Praha).

Zástupce firmy BioIng, s.r.o. (Pelikánová J.) prezentovala nové možnosti monitoringu prostředí ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu.
Semináře se účastnilo 56 odborníků v oblasti potravinářské mikrobiologie.