Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Rubrika: Aktuality

  • Nominace na Cenu pro nejlepšího mladého českého a slovenského mikrobiologa

    Hl. výbor Československé společnosti mikrobiologické přijímá návrhy na Cenu pro nejlepšího mladého českého a slovenského mikrobiologa. Nominace včetně životopisu navrhovaného mikrobiologa (vč. přehledu doposud publikovaných příspěvků) je možno zasílat na níže uvedené kontakty, a to do 20. 3. 2024. Cena bude předána v rámci Tomáškových dnů mladých mikrobiologů v Brně. renata.karpiskova@med.muni.cz (nominace za českou část…

  • Proběhl odborný seminář „Aktuální problematika mikrobiologie potravin“

    Na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice byl pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické pořádán tradiční odborný seminář Aktuální problematika mikrobiologie potravin, a to ve dnech 17. a 18. 1. 2024. Semináře se zúčastnilo 60 mikrobiologů jak z různých vědecko-výzkumných institucí, tak také z kontrolních orgánů státní správy, zdravotních ústavů, či nemocnic. Mezi další návštěvníky semináře patřila i řada studentů…

  • Připravujeme seminář Aktuality v mikrobiologii (Webinář 5. 12. 2023 – YouTube)

  • Aktuální problematika mikrobiologie potravin

    V roce 2014 se podařilo obnovit pořádání tradičních odborných seminářů zaměřených na problematiku mikrobiologie potravin, a to uspořádáním tohoto semináře v Pardubicích. V posledních letech se akce uskutečnila opakovaně na půdě Univerzity Pardubice, VŠCHT Praha, VÚVeL v Brně a také na UTB ve Zlíně. V termínu 17. – 18. 1. 2024 se uskuteční v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice…