Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Rubrika: Aktuality

 • Odborný seminář Aktuální problematika mikrobiologie potravin 2024

  Odborný seminář Aktuální problematika mikrobiologie potravin 2024

  Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si vás pozvat na seminář „Aktuální problematika mikrobiologie potravin 2024„, který se koná pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické a uskuteční se na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 4. a 5. září 2024. Prosíme o vyplnění přihlášky na uvedeném odkazu níže nejpozději do 15. 6. 2024. V přiloženém odkazu…

 • Mikrobiológia nás baví!

  Mikrobiológia nás baví!

  1. ročník Medzinárodnej konferencie o pregraduálnom vzdelávaní mikrobiológie na lekárskych fakultách sa bude konať v termíne 12. – 13. 9. 2024, a to v Hoteli pod Lipou RESORT****.Informácie o programe konferencie uvedené v prílohe.

 • Konferencia Mikrobiológia vody a životného prostredia 2024

  Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte nám, v mene členov organizácii ČSSM a VÚVH, srdečne Vás pozvať na konferenciu Mikrobiológia vody a životného prostredia 2024, ktorá sa bude konať pod dlhšej odmlke na Slovensku, v dňoch 11. – 13. 9.2024 v hoteli Sorea Trigan Vysoké Tatry. Bližšie informácie nájdete v predbežnej prihláške, ktorá je prílohou emailu. Zároveň zasielame samostatný dokument s…

 • Nominace na Cenu pro nejlepšího mladého českého a slovenského mikrobiologa

  Hl. výbor Československé společnosti mikrobiologické přijímá návrhy na Cenu pro nejlepšího mladého českého a slovenského mikrobiologa. Nominace včetně životopisu navrhovaného mikrobiologa (vč. přehledu doposud publikovaných příspěvků) je možno zasílat na níže uvedené kontakty, a to do 20. 3. 2024. Cena bude předána v rámci Tomáškových dnů mladých mikrobiologů v Brně. renata.karpiskova@med.muni.cz (nominace za českou část…

 • Proběhl odborný seminář „Aktuální problematika mikrobiologie potravin“

  Na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice byl pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické pořádán tradiční odborný seminář Aktuální problematika mikrobiologie potravin, a to ve dnech 17. a 18. 1. 2024. Semináře se zúčastnilo 60 mikrobiologů jak z různých vědecko-výzkumných institucí, tak také z kontrolních orgánů státní správy, zdravotních ústavů, či nemocnic. Mezi další návštěvníky semináře patřila i řada studentů…

 • Připravujeme seminář Aktuality v mikrobiologii (Webinář 5. 12. 2023 – YouTube)

 • Aktuální problematika mikrobiologie potravin

  V roce 2014 se podařilo obnovit pořádání tradičních odborných seminářů zaměřených na problematiku mikrobiologie potravin, a to uspořádáním tohoto semináře v Pardubicích. V posledních letech se akce uskutečnila opakovaně na půdě Univerzity Pardubice, VŠCHT Praha, VÚVeL v Brně a také na UTB ve Zlíně. V termínu 17. – 18. 1. 2024 se uskuteční v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice…