Československá mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Československá společnost mikrobiologická

Autor: spravce

  • Proběhl odborný seminář „Aktuální problematika mikrobiologie potravin“

    Na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice byl pod záštitou Československé společnosti mikrobiologické pořádán tradiční odborný seminář Aktuální problematika mikrobiologie potravin, a to ve dnech 17. a 18. 1. 2024. Semináře se zúčastnilo 60 mikrobiologů jak z různých vědecko-výzkumných institucí, tak také z kontrolních orgánů státní správy, zdravotních ústavů, či nemocnic. Mezi další návštěvníky semináře patřila i řada studentů…